Finnskogen

Dette skogkledde landskapet på norsk og svensk side av riksgrensen som strekker seg fra Våler i nord til Eidskog i sør.

Velkommen til Åsnes og Flisa Camping!

Velkommen også til Finnskogen, dette skogkledde landskapet på norsk og svensk side av riksgrensen som strekker seg fra Våler i nord til Eidskog i sør. Navnet Finnskogen stammer fra den finske innvandringen som startet først på 1500-1600 tallet. Krig, opprør, undertrykkelse og uår tvang mange bønder til å forlate Finland. Tusenvis av finner ble drevet vestover til Sverige der de fikk i oppdrag av svenskekongen å rydde og dyrke deler av de store skogområdene. I disse skogene drev de sitt særegne svedjebruk. Skogen ble hogd og brent. I asken ble det sådd rug og for hvert år ble åkeren flyttet til nye rydninger. Ofte bosatte finnene seg i de øverste, solvendte liene. Der var sjansen for frost mindre og ofte var det bedre jord. Senere på slutten av 1600 tallet da bergverkene trengte skogene og trekull til sine gruver, ble finnene drevet enda lenger vest fordi de risikerte dødsstraff hvis de fortsatte sitt svedjebruk.

Finnene var nærmest som nomader å regne og fattigdom, slit og undertrykkelse preget livet. De første finnene vi kjenner til dukket opp i våre områder rundt 1624, og de levde nærmest i 250 år isolert som en lukket koloni uten særlig inngifting av solunger. De nye bosetterne hadde også med seg sin kultur, byggeskikk og levemåte.
Selv om det finske språket nærmest er utdødd på Finnskogen lever navn og minner videre med en stor mengde navn på boplasser, sjøer, tjern, berg og myrer.

Velkommen derfor til Finnskogen. I en tid preget av klimaforandringer, politisk verdensuro og ikke minst pandemi er tiden kanskje inne for å oppdage noe som er forutsigbart, spennende og forhåpentlig beroligende. Her trenger du ikke tenke så mye på å holde 1 meters avstand. Du kan risikere og gå i flere dager på stier og veier uten å treffe på andre skapninger bortsett fra en elg eller en rev. Er du riktig heldig kan du møte en av de fire store rovdyrene som er representert på Finnskogen. Ulv, bjørn, gaupe og jerv er alle sky individer, men mange har opplevd å få en uforglemmelig opplevelse inne på Finnskogen.

Vi håper alle at grensen gjenåpnes slik at Finnskogen fritt kan oppleves både på norsk og svensk side. Her kan du blant annet velge å vandre langs Finnskogleden som er en ca 240 km lang merket vandreled som går på stier og veier i et skoglandskap, men også kulturlandskap preget av den finske bosetningen. Overnatting kan skje under åpen himmel eller du kan benytte deg av skogskoier eller DNT hytter. Langs leden finnes en rekke vann, tjern og bekker der man kan fiske eller ta seg et forfriskende bad. Leden går for det meste i enkelt terreng og man velger selv om man vil gå deler eller mindre etapper. Skal man gå hele leden bør en nok sette av 14 dager.  Etter en lang dag i skogen kan man oppsøke et serveringsted som kan tilby f.eks motti og flesk, en gammel finsk tradisjonsrett.

Er man glad i vann finnes en rekke sjøer, elver og tjern som egner seg for kano, kajakk eller båt. Her kan man oppleve den totale stillhet og man kommer nært innpå bever, hegre, rådyr eller elg som trekkes mot de ulike vann i området.

Spør våre ansatte om flere tips eller informasjon om Finnskogen. Vi ønsker dere en fantastisk opplevelse av Åsnes og Finnskogen som er så viktig for oss.

Du vil også under “aktiviteter” på vår hjemmeside finne direktelink til informasjon om toppturer i Åsnes, eller kart til den populære Stolpejakten gis bort i vår resepsjon. Dette er fine måter å oppdage vår vakre natur og omgivelser på.

Finnskogen

Her på Finnskogen møter du skogkledde åser med elvedaler, og store og små innsjøer. Er du riktig heldig kan du treffe på en elg, rev, ulv, bjørn, gaupe eller jerv, som alle er representert på Finnskogen.

Besøk oss

Kom i sommerstemning hos oss, ved Glommas bredde. Den beste ferieplassen for store og små.

Åpningstider

Vi holder åpent hele året!

Finn oss

Færdervegen 123, 2270 Flisa
Telefon: +47 958 02 270
E-post: post@flisacamping.no