KLATREPARK FOR SMÅ OG STORE:
https://www.gjesasenklatrepark.no/

BOWLINGHALL 3 KM UNNA CAMPINGEN:

https://www.bowlinghallensolor.com/

 

MERÅPENT BIBLIOTEK:

https://asnesfolkebibliotek.no/

 

NORDLI FARM: GODKJENT BESØKSGÅRD GRUE KOMMUNE

https://www.facebook.com/share/cixuiGFhHLyQKiu8/

 

FRISBEEGOLF
se facebook «solør frisbeegolf» for mer informasjon

 

RÅDHUSKINOEN FLISA

https://flisakino.filmweb.no/program?dato=alle

OVERSIKT OVER SYKKEL-, TUR- OG PADERUTER:

https://www.asnes.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/idrett-og-friluftsliv/

https://opplevkynna.no/

https://www.solorcykleklubb.no/sykkelruter/

 

FINNSKOGEN NATUR- OG KULTURPARK:

https://finnskogen.org/

ANDRE AKTIVITETER:

 

BUA UTLÅN AV SPORT- OG FRITIDSUTSTYR

 

STOLPEJAKT